Duszpasterze

Kapłani pracujący w parafii Poprzedni proboszczowie Poprzedni wikariusze Powołania 

Ksiądz proboszcz
ks. kan. Władysław Trojanowski

Urodził się 20 grudnia 1950 roku w Jedlińsku /k Radomia z rodziców Józefa i Heleny zd. Czerwińska. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 05 czerwca 1977 roku w archikatedrze p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po święceniach został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Św. Mikołaja w Tarczynie. Po roku pracy w Tarczynie został oddelegowany przez Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego do pracy w Ośrodku Duszpasterskim w Leśnej Polanie /k Tarczyna. Tam bez zgody ówczesnych władz komunistycznych zbudował kościół, który został konsekrowany w 1981 roku przez biskupa pomocniczego dr Jerzego Modzelewskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, gdy ogłoszono stan wojenny. Następnie w parafii Św. Stanisława biskupa i męczennika w Osuchowie i w parafii MB Częstochowskiej w Wołominie, oraz w parafii Św. Zygmunta w Warszawie. Po rocznej pracy w Warszawie wraca do parafii MB Częstochowskiej w Wołominie, by rozpocząć prace przy tworzeniu ośrodka duszpasterskiego w Majdanie. W roku 1997 w dniu poświęcenia świątyni w Majdanie biskup Kazimierz Romaniuk odznacza go przywilejem noszenia rokiety i mantoletu tj. kanonikiem. Po wybudowaniu plebani i świątyni, oraz po konsekrowaniu kościoła w Majdanie zostaje mianowany proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przez ówczesnego Ordynariusza diecezji ks. profesora dr habilitowanego Kazimierza Romaniuka. Tu w jubileuszowym 2000 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 30 kwietnia ksiądz biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk konsekruje świątynię. W Ząbkach stworzył przedszkole parafialne. Przedszkole prowadzone jest przez Siostry Św. Michała Archanioła, które zostały zaproszone i przybyły do pracy w parafii. Nadto wspólnie z Władzami Samorządowymi na czele których stał Burmistrz, Pan Jerzy Boksznajder stworzył Zespół Szkół Katolickich dla ponad 280 uczniów, oraz Świetlicę Środowiskową dla ponad 50 dzieci. Po nadaniu Zespołowi Szkół Katolickich imienia Ks. Jana Twardowskiego w czerwcu 2007 roku, ówczesny Ordynariusz diecezji ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mianował go proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu i dziekanem dekanatu tłuszczańskiego. W Tłuszczu przeprowadził szereg prac przy kapitalnym remoncie świątyni i plebani, które zaowocowały konsekracją świątyni. Konsekracji dokonał obecny Ordynariusz diecezji, ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC w dniu 13 maja 2010 roku w 75 rocznicę erygowania parafii. Jako dziekan dekanatu Tłuszcz bronił godności i honoru biskupa Warszawsko - Praskiej diecezji, oraz dobrego imienia Kościoła w konflikcie spowodowanym przez proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy ks. Wojciecha Lemańskiego. Decyzją Ks. Arcybiskupa z dnia 24 czerwca 2014 roku, w dniu 24 sierpnia 2014 roku objął urząd proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie.
(życiorys w dosłownym brzmieniu przekazany został przez ks. Władysława Trojanowskiego)

Ksiądz wikariusz
ks. Marek Jan Filipczuk