Zapowiedzi

5 Niedzielę Wielkiego Postu – 18 marca 2018 roku.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

Wojciech Karol Dziedzic - kawaler z parafii Cisiec koło Żywca;

Patrycja Kos - panna z Nieporętu, parafii tutejszej;

*Zapowiedź druga*
II

Lech Andrzej Klimaszewski - kawaler z Wólki Radzymińskiej, z parafii tutejszej;

Sylwia Maria Czarnecka - panna z Woli Kiełpińskiej, z parafii Wola Kiełpińska;

*Zapowiedź druga*
III

Rafał Jan Krzemiński - kawaler z Milanówka, z parafii Św. Jadwigi;

Katarzyna Wróbel - panna z Nieporętu, z parafii tutejszej;

*Zapowiedź pierwsza*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.