Powitanie Obrazu Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku

07.04.2018
fot. Hanna Kochel